Sekretariát kongresu

AMCA

AMCA, spol. s r. o.
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2

t: +420 221 979 351, +420 731 496 062
e: amca@amca.cz
w: www.amca.cz

Pořadatel

ČLS JEP

Česká angiologická společnost
organizační složka ČLS JEP, z.s.

e: info@angiology.cz
w: www.angiology.cz